SİMAV BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN

KARŞIYAKA SEYİR TERAS KAFE VE ÇAY BAHÇESİNİN İŞLETME HAKKI KİRAYA VERİLECEKTİR

 

Simav Belediye Başkanlığından:

 

1 – Belediyemize ait Karşıyaka Mahallesi,79 Ada 1Parsel’de bulunan Karşıyaka Seyir Teras Kafe ve Çay Bahçesi İşletme hakkının kiraya verilme ihalesi, Belediyemiz Encümen salonunda 2886 Sayılı Devlet İhale Kanunun 45. Maddesine göre Açık Teklif (ARTIRMA) Usulü ile yapılacaktır.

 

Sıra No Kiraya Verilecek Yer Kiraya verilme süresi Muhammen Bedel Aylık (TL) (KDV Hariç) Geçici Teminat İhale Tarihi İhale Saati
1 Karşıyaka Mevki79 Ada 1 Parsel de bulunan Karşıyaka Seyir Teras Kafe ve Çay Bahçesi 3 yıl + 1 yıl + 1 yıl = 5yıl 500,00-TL 900,00-TL. + 1.500,00-TL 04.02.2019 14:00

 

2.1.1. Şartname Belediyemiz Mali Hizmetler Müdürlüğünden200,00 TL (İki Yüz Türk Lirası)karşılığında satın alınabilir.

2.1.2.Taşınmazın yazlık ve kışlık kısmındaki tüm tefrişat donanım ve ekipmanlar ihaleyi alan müstecir tarafından karşılanacaktır.

2.1.3. İhaleye katılmak isteyenlerin Belediye’ye müracaatı gerekmekte olup;ihale gün ve saatinde Simav Belediye Encümeninde hazır bulunmaları gerekmektedir.

2.1.4.İhaleye katılmak isteyenlerin Belediyemize Şartnamede yazılı olan belgeleri sunmaları gerekmektedir.

WhatsApp chat
Yerel Buluşmalar Proğramlarımız Devam Ediyor

Yerel Buluşmalar programlarımız kapsamında Belediye Başkanımız Süleyman Özkan,Av.Adil Biçer ,Başkan yardımcılarımız,Birim müdürlerimiz ile birlikte Dumlupınar üniversitesi Teknoloji Fakültesi Dekanı Prof.Dr.Muammer...

Kapat