2022 Yılı Ağustos Ayı 1. Birleşim Meclis Kararı Özeti

Karar Tarihi: 01 Ağustos 2022 10:00
Dosya Adı İşlem
agustos-ayi-1-birlesim-mko1.docx İNDİR

SİMAV BELEDİYE MECLİSİNİN 2022 AĞUSTOS AYI 1.BİRLEŞİM
MECLİS KARAR ÖZETLERİ

 

Simav Belediye Meclisi Meclis Başkanı Belediye Başkanı  Av. Adil BİÇER, Meclis Üyeleri Fatih KALAY, Mehmet YÜCEL, Şener KAZCIOĞLU, Ahmet YAMAN, Recep GÜLEÇ, Abbas BİROĞUL, Yüksel MAZILI, Ali BAL, H.İbrahim KAZCIOĞLU,Şaban ÖRS,İsmail BOZYİĞİT ve Barış ÖZYURT’ un iştiraki ile 01.08.2022 Pazartesi günü saat: 18.00’de toplandı.

 

 

Gündeme 1 ilave teklif bulunduğundan Başkanlıkça okunarak;

  1. S.S Simsan Küçük Sanayi Sitesi Yapı Kooperatifinin Yeni Mahalle 76 ada 46 parselde bulunan sokaklara isim verilmesi isteğinin gündeme dahil edilmesine oybirliği ile karar verildi.

 

 

 

Gündem Maddelerinin müzakerelerine geçildi.

  1. Gündemin 1. Maddesinde yazılı olan İsmail AYDOĞDU, Emine Necla KOÇER, Mustafa ERTAŞ ve Nurettin GÜLTEKİN’ in Dört Eylül Mahallesi Azerbaycan Caddesinin uygulama imar planındaki 20 metre yol genişliğinin 15 metreye düşürülmesi veya arka bahçe çekme mesafelerinin yeniden düzenlenmesi isteklerinin incelenmek üzere İmar Komisyonuna havale edilerek 2.Birleşimde tekrar görüşülmesine oybirliğiyle karar verildi.
  2. Gündemin 2. Maddesinde yazılı olan Uğur ULUER, Fatma ŞAHİNER ve Mustafa ULUER’ in Hisarardı Mahallesi 215 ada 39 nolu parselin ayrık nizam 3 kattan, ayrık nizam 5 kata imar planı değişikliği isteklerinin incelenmek üzere İmar Komisyonuna havale edilerek 2.Birleşimde tekrar görüşülmesine oybirliğiyle karar verildi.
  3. Gündemin 3. Maddesinde yazılı olan Nurullah ÖZYURT' a ait Yeni Mahalle Esenevler Mevki 572 ada 8 nolu parselde bulunan konut imarlı arsanın Konut+Ticari alanı olarak imar plan değişikliğinin yapılması ile ilgili  Şehir Plancısı tarafından hazırlanan, imar planı değişiklik tasarılarının onaylanmasına oybirliği ile karar verildi.
  4. Gündemin 4. Maddesinde yazılı olan 2022 Mali Yılı Bütçesine 1 nolu ek bütçenin tanzim, tetkik ve kabulü konusunun Plan-Bütçe Komisyonuna havale edilerek 2. Birleşimde tekrar görüşülmesine oybirliği ile karar verildi.
  5. Gündemin 5. Maddesinde yazılı olan Mülkiyeti Belediyemize ait Dört Eylül Mahallesi 84 ada 17 parselde bulunan 2018 yılında inşaatına başlanarak %17 lik kısmı yapılan ve yarım kalan otel inşaat sahasının özel girişimcilere açılıp açılmaması konusunun Meclisimizce yapılan müzakeresinde; Belediye Encümeni-İhale Komisyonunun 11.03.2022 tarih ve 11 nolu kararı ile mülkiyeti Belediyemize ait Dört Eylül Mahallesi Eynal Kaplıcaları Bölgesinde 84 ada 17 parselde bulunan taşınmaza şartnamenin ekinde yer alan projeye uygun olarak Otel İşletmesinin yapılması, tesisin işletmeye açılması, ihale süresi sonunda çalışır vaziyette idareye devredilmesi şartı ile Gayri Ayni Hak Tesisi ile 30 yıl süreyle kiraya verilmesi için ihaleye çıkılmış ancak istekli çıkmadığı, 2018 yılında inşaatına başlanarak %17 lik kısmı yapılan ve yarım kalan otel inşaat sahasının temeline yapılan yatırımın zamanla korozyona uğrayarak kullanılamaz hale gelecek olması nedeniyle Belediyemiz açısından kamu zararı oluşabileceği, Belediyemiz Bütçesi, inşaat maliyetleri vb. hususlar dikkate alındığında, yarım kalan yatırımın Belediyemizce yaptırılmasının şuan mümkün olmadığı, geçen zamanın ise Belediyemiz aleyhine geri dönülmez sonuçlar doğurabileceği, bu nedenle %17' lik kısmı yapılan yatırımın tamamen heba olmaması için Belediyemize ait Dört Eylül Mahallesi 84 ada 17 parselde bulunan 7.902.40 m2 yüzölçümlü taşınmazın, 5393 Sayılı Belediye Kanununun 18. Maddesinin (e) bendi gereğince satılmasına, Bedel takdiri ve satış işlemleri için Belediye Encümenine yetki verilmesine, H.İbrahim KAZCIOĞLU, Şaban ÖRS, İsmail BOZYİĞİT ve Barış ÖZYURT' un ret oyları ile oyçokluğuyla karar verildi.
  6. Gündeme 1 nolu ilave gündem maddesi olarak dahil edilen S.S Simsan Küçük Sanayi Sitesi Yapı Kooperatifinin Yeni Mahalle 76 ada 46 parselde bulunan sokaklara, Simsan 1. Sokak, Simsan 2. Sokak, Simsan 3. Sokak, Simsan 4. Sokak, Simsan 5. Sokak, Simsan 6. Sokak, Simsan 7. Sokak olarak isim belirlenmesine oybirliği ile karar verildi.

 

Gündemde görüşülecek başka bir konu yada gündem maddesi bulunmadığından, 2. birleşimin 04.08.2022 tarihinde saat 18:00’de yapılmasına karar verilerek oturum kapandı. 01.08.2022

 

 

                                                                                                                Av. Adil BİÇER

                                                                                Belediye Başkanı

 

 

Belediye Yazılımı: Simav Belediyesi © Tüm Hakları Saklıdır.