2022 Yılı Kasım Ayı 1. Birleşim Meclis Karar Özeti

Karar Tarihi: 07 Kasım 2022 18:00
Dosya Adı İşlem
kasim-ayi-1-birlesim-mko.docx İNDİR

 

SİMAV BELEDİYE MECLİSİNİN 2022 KASIM AYI 1. BİRLEŞİM
MECLİS KARAR ÖZETLERİ

 

 

Simav Belediye Meclisi Meclis Başkanı Belediye Başkanı  Av. Adil BİÇER, Meclis Üyeleri Fatih KALAY, Mehmet YÜCEL, Orhan AKBOĞA, Şener KAZCIOĞLU, Ahmet YAMAN, Hicret KARAMAN KAYMAK, Recep GÜLEÇ, Abbas BİROĞUL, Yüksel MAZILI, Ali BAL, H.İbrahim KAZCIOĞLU, Şaban ÖRS,İsmail BOZYİĞİT ve Barış ÖZYURT’ un iştiraki ile 07.11.2022 Pazartesi günü saat: 18.00’de toplandı.

Gündem Maddelerinin müzakerelerine geçildi.

  1. Gündemin 1. maddesinde yazılı olan Belediyemiz 2023 Mali Yılı ve izleyen iki yılın Gelir-Gider Bütçesinin görüşülerek karara bağlanması konusunun Plan Bütçe Komisyonuna havale edilerek 2.Birleşimde tekrar görüşülmesine oybirliği ile karar verildi.
  2. Gündemin 2. maddesinde yazılı olan 2023 Mali Yılı Belediye Gelirleri tarifesinin görüşülerek karara bağlanması konusunun Plan Bütçe Komisyonuna havale edilerek 2.Birleşimde tekrar görüşülmesine oybirliği ile karar verildi.
  3. Gündemin 3. Maddesinde yazılı olan  İsmail KARAAĞAÇ ve Hasan ORDUKAYA’ nın 4 Eylül Mahallesi Leylekkürü Mevki 348 ada 26 ve 28 parsellerin bulunduğu alanın Belediye Hizmet Alanından Konut Alanına imar planı değişikliği isteklerinin incelenmek üzere İmar Komisyonuna havale edilerek 2.Birleşimde tekrar görüşülmesine oybirliğiyle karar verildi.
  4. Gündemin 4. Maddesinde yazılı olan İlçemiz içerisinde yeterli imar alanı ve arsa alanı bulunmaması sebebi ile Karşıyaka Mahallesi 79 ada 1 parsel, 344 ada 2 parsel, 403 ada 1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-22-23-24-25-26-27-44-45-46-47-48-49-50-51-52-53-54-55-56-57-58-59-60-61-62-63-64-65-66-67-68-69-70-72-73 parseller, Yeni Mahalle 87 ada, 37-38-39-40-41-42-43-44-45-46-47-48-49-50-51-52-53-54-55-56-83-85-86-87-88-89-90-91-92-93-255-261 parseller, 485 ada 6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-20-21-22-26 parsellerde (toplam 80 ha.) ilave imar planı yapılması konusunun incelenmek üzere İmar Komisyonuna havale edilerek 2.Birleşimde tekrar görüşülmesine oybirliğiyle karar verildi.

 

Gündemde görüşülecek başka bir konu ya da gündem maddesi bulunmadığından, 2.birleşimin 17.11.2022 tarihinde saat 19:00’ da yapılmasına karar verilerek, oturum kapandı. 07.11.2022

 

                                                                                                                Av. Adil BİÇER

                                                                                Belediye Başkanı

 

 

Belediye Yazılımı: Simav Belediyesi © Tüm Hakları Saklıdır.