2022 Yılı Ocak Ayı Meclis Karar Özeti

Karar Tarihi: 03 Ocak 2022 13:38
Dosya Adı İşlem
ocak-mko.docx İNDİR

SİMAV BELEDİYE MECLİSİNİN 2022 OCAK AYI

MECLİS KARAR ÖZETLERİ

 

Simav Belediye Meclisi Meclis Başkanı Belediye Başkanı Av. Adil BİÇER, Meclis Üyeleri Fatih KALAY, Mehmet YÜCEL, Orhan AKBOĞA, Şener KAZCIOĞLU, Ahmet YAMAN, Hicret KARAMAN KAYMAK,Recep GÜLEÇ, Yüksel MAZILI, Ali BAL, H.İbrahim KAZCIOĞLU, Şaban ÖRS, İsmail BOZYİĞİT ve Barış ÖZYURT’ un iştiraki ile 03.01.2022 Pazartesi günü saat: 17.30’ da toplandı.

 

 

Gündem Maddelerinin müzakerelerine geçildi.

  1. Gündemin 1. maddesinde yazılı olan 5393 Sayılı Belediye Kanununun 25. maddesince Denetim Komisyonu üyelikleri için yapılan gizli oylama açık tasnif sonucuna göre; Ahmet YAMAN, Mehmet YÜCEL, Şener KAZCIOĞLU, Recep GÜLEÇ, İsmail BOZYİĞİT’ in seçilmelerine karar verildi.
  2. Gündemin 2.maddesinde yazılı olan 5393 Sayılı Belediye Kanununun 20. maddesince Belediye Meclisinin aylık toplantı günleri ile izin yapacağı ayın tespiti konusunun yapılan müzakeresinde; Belediye Meclisinin her ayın ilk Pazartesi günü toplanmasına ve Temmuz ayında tatil yapmasına oybirliği ile karar verildi.
  3. Gündemin 3. Maddesinde yazılı olan 5393 Sayılı Belediye Kanununun 18. Maddesinin (p) bendi gereğince, ekonomik ve sosyal ilişkileri geliştirmek amacıyla kültür, sanat ve spor gibi alanlarda faaliyetler ve projeler gerçekleştirmek üzere Çayırova Belediyesi ile kardeş kent ilişkilerinin kurulmasına oybirliği ile karar verildi.
  4.  Gündemin 4. Maddesinde yazılı olan Meclis Üyelerine verilecek huzur hakkı tespitinin yapılan müzakeresinde; Belediye Başkanı aylık brüt ödeneğinin 1 güne tekabül eden kısmının 1/3’ü oranında belirlenmesine oybirliği ile karar verildi.
  5. Gündemin 5. Maddesinde yazılı olan  Belediye ve bağlı kuruluşları ile Mahalli İdare Birlikleri Norm Kadro İlke ve Standartlarına Dair Yönetmeliğin 24/1 maddesi gereğince Belediyemizde muhtelif işlerde ihtiyaca göre en fazla geçici 26 işçi çalıştırılmasına oybirliği ile karar verildi.
  6. Gündemin 6. Maddesinde yazılı olan Belediyemiz Zabıta   Müdürlüğü ve İtfaiye Müdürlüğünde görev yapmakta olan memurların aylık maktu fazla mesai ücretlerinin 386,00-TL/Ay olarak belirlenmesine, 01.01.2022 tarihinden itibaren ödenmesine, oybirliği ile karar verildi.
  7. Gündemin 7. Maddesinde yazılı olan Belediyemizde tam zamanlı sözleşmeli olarak çalıştırılacak Mühendis, Peyzaj Mimarı, Tekniker ve kısmi zamanlı olarak çalıştırılacak Avukatın ücretlerinin belirlenmesi ile ilgili yapılan müzakerede;

2022 yılında da çalıştırılacak tam zamanlı sözleşmeli personele memur maaş zammının oranında ünvanlara göre zam yapılmasına, kısmi zamanlı çalıştırılacak Avukat için tavan ücret belirlenmesine oy birliği ile karar verildi.

  1. Gündemin 8. Maddesinde yazılı olan Gökçeler Köyü mevkinde kurulacak Sanayi Alanı ile ilgili İl Özel İdaresi, Sanayi Kooperatifi, TOKİ ve Belediye arasında imzalanacak olan protokol için Belediye Başkanı Av. Adil BİÇER’e yetki verilmesine  oybirliği ile karar verildi.
  2. Gündemin 9. Maddesinde yazılı olan Kütahya İli Sahipsiz Hayvanları Koruma Birliğine Belediyemizce katılım sağlanmasına ve Hicret KARAMAN KAYMAK’ ın asil üyeliğe ve Ali BAL’ın yedek üyeliğe seçilmesine oybirliği ile karar verildi.

 

Gündemde görüşülecek başka bir konu ya da gündem maddesi bulunmadığından, oturum kapandı. 03.01.2022

 

 

 

                                                                                   Av.Adil BİÇER

                                                                                Belediye Başkanı

 

Belediye Yazılımı: Simav Belediyesi © Tüm Hakları Saklıdır.