Mülk Satış İhalesi

19 Nisan 2023 11:36 Simav Belediyesi 1299

Mülk Satış İhalesi

 

Simav Belediye Başkanlığından:

 

Mülkiyeti Belediyemize ait Kütahya İli, Simav İlçesinde aşağıda bilgileri bulunan             mülklerin satış ihalesi, Belediyemiz Encümen salonunda 2886 Sayılı Devlet İhale Kanunun 45. Maddesine göre Açık Teklif (Artırma) Usulü ile yapılacaktır.

 

Sıra No

Mahalle

Satılacak Mülkler

M2

1

Fatih

 Cumhuriyet Caddesi

 11 Ada 20 Parsel

 1.KAT

231

2

Fatih

 Cumhuriyet Caddesi

 11 Ada 20 Parsel

 2. KAT

231

3

Fatih

 Cumhuriyet Caddesi

 11 Ada 20 Parsel

 3. KAT

231

4

Fatih

 Cumhuriyet Caddesi

 11 Ada 20 Parsel

 4. KAT

231

 

Muhammen Satış Bedeli (TL)

Geçici Teminat

İhale Tarihi

İhale Saati

2.000.000,00-TL

60.000,00-TL.

28.04.2023

10:00

1.950.000,00-TL

58.500,00-TL.

28.04.2023

10:05

1.900.000,00-TL

57.000,00-TL.

28.04.2023

10:10

1.850.000,00-TL

55.500,00-TL.

28.04.2023

10:15

1. Şartnameler Belediyemiz Mali Hizmetler Müdürlüğünde incelenebilir ve ücreti karşılığında satın alınabilir.

2. İhaleye katılmak isteyenlerin Belediye’ye müracaatı gerekmekte olup; ihale gün ve saatinde Simav Belediye Encümeninde hazır bulunmaları gerekmektedir.

3. İhaleye katılmak isteyenler Şartnamede yazılı olan belgeleri 28.04.2023 tarihinde en geç 09:30’ a kadar Belediyemiz Mali Hizmetler Müdürlüğüne şahsen veya posta/kargo yoluyla ulaştırmaları gerekmektedir.

Belediye Yazılımı: Simav Belediyesi © Tüm Hakları Saklıdır.