Muradınlar Mahallesi 3194 Sayılı İmar Kanunu 18. Madde Uygulaması

20 Mart 2023 16:02 Simav Belediyesi 605

Muradınlar Mahallesi 3194 Sayılı İmar Kanunu 18. Madde Uygulaması

İLAN

SİMAV BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN

 

İlçemiz Muradınlar Mahallesinde yer alan 1079 ada, 11-15-16 ve 17 parsellerin bulunduğu J 22 D 11 D 3 ve J 22 D 11 C A paftalarını kapsayan imar adası, Belediye Encümeninin 09.12.2022 tarih ve 150 sayılı kararı ile 3194 sayılı İmar Kanununun 18. Maddesi uyarınca yapılacak Arazi ve Arsa Düzenlenmesi ile İlgili Esaslar Hakkında Yönetmelik gereğince düzenleme sahası içerisine alınmış olup, Belediye Encümeninin 24.02.2023 tarih ve 29 sayılı kararı ile onaylanmıştır.

           3194 Sayılı İmar Kanunun 8/b Maddesince incelenmek üzere 15.03.2023 tarihinden itibaren 1 ay süreyle Belediye ilan panosuna asılmıştır.

            Taşınmaz malik ve hissedarlarının incelemesi ilanen tebliğ olunur.

 

            TAŞINMAZ MALİKLERİ;

            1- Maliye Hazinesi

            2- Nurullah KOYUNCUOĞLU

            3- Alaaddin ÖZER

            4- Ali ÖZER

            5-Nasar HUSSAIN

 

 

 

 

 

 

 

Belediye Yazılımı: Simav Belediyesi © Tüm Hakları Saklıdır.