Cenaze ve Defin İşlemleri

Cenaze ve defin işlemleri için gerekli belgeler ve işlem aşamalarının açıklandığı başvuru rehberi sayfası.

Gömme İzin Belgesi:

Defin işlemlerinin başlatılması için ölüm belgesi sunulması zorunludur.

Ölüm resmi sağlık kurumlarında gerçekleşmiş veya resmi sağlık kurumuna getirilmiş ise; gömme izin belgesi sağlık kurumunca düzenlenir ve kurumun müdürü veya baştabibi tarafından tasdik edilir.

Ölüm özel sağlık kuruluşlarında gerçekleşmiş ise, ölüme sebep olan hastalık esnasında tedavi eden tabibin verdiği gömme izin belgesi tasdik edilme şartıyla geçerli olur.

Ölümün sağlık kurumları dışında gerçekleşmesi durumunda gömme izin belgesi cenazenin bulunduğu yerdeki sağlık müdürlüğü tarafından verilir.

Simav İlçe Sağlık Müdürlüğü irtibat numarası: 0 274 513 71 01

Belediye Yazılımı: Simav Belediyesi © Tüm Hakları Saklıdır.