Su Abonelik İşlemleri

Su abonelik işlemleri için gerekli belgeler ve işlem aşamalarının açıklandığı başvuru rehberi sayfası.

YENİ ABONELİK İŞLEMLERİ İÇİN GEREKLİ BELGELER NELERDİR?

  • Yapı kullanma izin belgesi (oturma ruhsatı) ve fotokopisi,
  • DASK
  • Tapu ve kimlik aslı ve fotokopisi,
  • Emlak Beyanı(Belediyeden)
  • Borcu yoktur belgesi (Belediyeden)

Abone olunduktan sonra en kısa süre içinde su bağlanır.

BOZUK SAYAÇLAR NASIL DEĞİŞTİRİLİR?

         Bozuk olan sayaç abone sahibi tarafından değiştirilir ve çıkan sayaç ve yeni takılan sayaç bilgileri ile birlikte belediyeye başvurulur. Sayacın sarfiyat göstermediği dönemler için geriye dönük kıyas tahakkukları yapılarak ödeme miktarı belirlenir.

FATURA YÜKSEK GELİRSE NEREYE, NASIL BAŞVURULUR?

Öncelikle, başvuru belediyeye yapılır. Sonra sayacın kontrolü için belediye tarafından düzenlenen dilekçe Sanayi ve Ticaret Müdürlüğü`ne gönderilir. Sanayi ve Ticaret Müdürlüğü`ne fatura itirazı iletilmiş olan abone, işlem sonuçlanana kadar ödemeyi durdurma talebinde bulunabilir. Kontrol sonucunda sayacı bozuk çıkan abone, fatura bedelini itiraz öncesinde yatırmış ise ödemiş olduğu meblağ abonenin isteğine bağlı olarak ya bilgisayara "abone alacağı" olarak kaydedilip müteakip ödemelerinden otomatik olarak düşülür ya da nakden ödenir.

GEÇİCİ KAPAMA İŞLEMİ İÇİN NE YAPILIR?

Belirli bir süre için kullanılmayacak konut ya da işyeri ile ilgili olarak geçici kapama işlemi yaptırılabilir. Bu işlemin gerçekleşmesi için o abonelik üzerinde herhangi bir borç bulunmaması gerekmektedir. Bu durumda, abone servisi sayacı sökmeden geçici kapama işlemi yapar. Geçici sürenin bitimine kadar sarfiyat faturası çıkarılmaz.

ABONELİĞİN İPTALİ İÇİN NE YAPILABİLİR?

Aboneliğin iptali istendiğinde belediyeye dilekçe ile başvurulmalıdır. Varsa, geriye dönük borçların tamamı ödenmelidir. Sayaç söküm işlemi yapıldıktan sonra abone teminatı iade edilerek, işlem tamamlanır.

İSİM DEĞİŞİKLİĞİ İÇİN NE YAPILABİLİR?

Abonelerin bağlı bulundukları Belediyeye dilekçe, kimlik fotokopisi, tapu ile birlikte başvurulmalıdır. Tahakkuk ve tahsilat borçları ödendikten sonra teminat ve işlem ücreti alınarak istenilen yeni isme abonelik sözleşmesi düzenlenebilmektedir.

SU AÇMA İŞLEMİ TEKRAR NASIL YAPILIR?

Dilekçe ile söktürülen veya kestirilen sayacın tekrar bağlanması istendiğinde başvuru yapılarak, su açma işlemi yapılır.

Borcundan dolayı sayacı sökülen veya suyu kesilen abone, ödeme yapınca sayacı yeniden takılarak suyu açılır.

Belediye Yazılımı: Simav Belediyesi © Tüm Hakları Saklıdır.