Simav İcra Dairesi 2021/157 Talimat Satış İlanı

24 Nisan 2023 08:57 Simav Belediyesi 1062

Simav İcra Dairesi 2021/157 Talimat Satış İlanı

UYAP Bilisim Sistemindeki bu dokümana http://vatandas.uyap.gov.tr adresinden uxYeYSU - DCTKG1m - IS0Z41J - +L7Bc8= ile erisebilirsiniz.
T.C.
SIMAV
ICRA DAIRESI
2021/157 TLMT.
TASINMAZIN AÇIK ARTIRMA ILANI
Satılmasına karar verilen tasınmazın cinsi, niteligi, kıymeti, adedi, önemli özellikleri :
1 NO'LU TASINMAZIN
Özellikleri : Kütahya Il, Simav Ilçe, KALKAN Mahalle/Köy, Kılıçlı Mevki Mevkii, 1491
Parsel, Tasınmazın yüzölçümü 8.800,00 metrekare oldugu Ayse özkan'ın bu parseldeki hissesi tamdır.
tasınmazın Kalkan Köyü yerlesim alanı sınırları dısında bir parsel oldugu Köy yerlesim alanına uzak
sayılabilecek mesafede(yaklasık1.5km) ve köyün batısındadır. Tasınmazın kuzeyinde bir arazi yoluna
cephesi mevcut olup ulasımı bu yolla saglanan parseldir. Tasınmaz %2-6 hafif egimli arazilerdendir.
Tinli toprak bünyesine sahip olup toprak derinligi bakımından orta derin (90-150 cm) özelliktedir. Su
geçirgenligi bakımından orta geçirgen özellikle bir parseldir. Tasınmaz devletçe sulanan alanlardan
degildir. Kıraç tarım arazisidir. Kesif tarihinde tasınmazın bos vaziyetteoldugu üzerinde herhangi bir
tarımsal faaliyet yapılmadıgtespit edilmistir.Toprak yüzeyinde otlar yer yer serpili vaziyette mese ve
ardıç gibi orman agaçları ve çalıları mevcutur. Eskiden hububat ekim alanı olarak kulllanılmıs ancak son
yıllarda bos kalmıs bir parseldir.
Adresi : Kalkan Köyü Kılıç Mevki 1491 Parsel Simav / KÜTAHYA
Yüzölçümü : 8.800 m2
Imar Durumu : Yok
Kıymeti : 72.003,21 TL
KDV Oranı : %8
Kaydındaki Serhler : Tapu kaydındaki gibidir.
1. Satıs Günü : 05/05/2023 günü 14:01 - 14:05 arası
Satıs Yeri : Simav Icra Dairesi önü
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Satıs sartları :
1- Ihale açık artırma suretiyle yapılacaktır. Birinci artırmanın yirmi gün öncesinden, artırma
tarihinden önceki gün sonuna kadar esatis.uyap.gov.tr adresinden elektronik ortamda teklif
verilebilecektir. Bu artırmada tahmin edilen degerin %50 sini ve rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları
toplamını ve satıs giderlerini geçmek sartı ile ihale olunur. Birinci artırmada istekli bulunmadıgı takdirde
elektronik ortamda birinci artırmadan sonraki besinci günden, ikinci artırma gününden önceki gün
sonuna kadar elektronik ortamda teklif verilebilecektir. Bu artırmada da malın tahmin edilen degerin
%50 sini, rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları toplamını ve satıs giderlerini geçmesi sartıyla en çok
artırana ihale olunur. Böyle fazla bedelle alıcı çıkmazsa satıs talebi düsecektir.
2- Artırmaya istirak edeceklerin, tahmin edilen degerin % 20'si oranında pey akçesi Simav Icra
Dairesinin T. Vakıflar Bankası Simav Subesinde bulunan TR 07 0001 5001 5800 7290 5000 28
IBAN numaralı hesabımıza T.C. Kimlik ve dosya numarası yazılarak yatırılması (Kayseri Bölge
Adliye Mahkemesi 5. Hukuk Dairesi 2020/1057 Esas, 2020/1064 Karar sayılı kararı, Onama: Yargıtay
12. Hukuk Dairesinin 2021/1635 Esas, 2021/3021 Karar sayılı kararı), Vakıfbank Bankomat kartı
olanların teminatlarını POS cihazından yatırmaları, elektronik ortamda teklif vererek artırmaya
katılacakların teminat göstermeleri gerekmektedir. Satıs mahallinde NAKIT TEMINAT
ALINMAYACAKTIR. Yabancı para kurunda günlük degisimler olması nedeniyle ve 805 sayılı Kanunun
1. Maddesine göre döviz teminat olarak kabul edilmez. Bu tasınmaz üzerinde hakkı olan alacaklı satıs
isteyen hissedar veya ilgililer artırmaya istiraki halinde alacagı mezkur nispet reddesinde ise ayrıca pey
akçesi ve teminat aranmaz. Satıs pesin para iledir, alıcı isteginde (10) günü geçmemek üzere süre
verilebilir. Damga vergisi, KDV, 1/2 tapu harcı ile teslim masrafları alıcıya aittir. Tellâllık Harcı,
tasınmazın aynından dogan vergiler satıs bedelinden ödenir. (Alacakları rehinli olan alacaklıların satıs
tutarı üzerinden rüçhan hakları vardır. Gümrük resmi ve akar vergisi gibi Devlet tekliflerinden muayyen
esya ve akardan alınması lazım gelen resim ve vergi, rehinli alacaklardan sonra gelir.)
(IIK m.126)
(*) Ilgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.
* : Bu örnek, bu Yönetmelikten önceki uygulamada kullanılan Örnek 64'e karsılık gelmektedir.
UYAP Bilisim Sistemindeki bu dokümana http://vatandas.uyap.gov.tr adresinden uxYeYSU - DCTKG1m - IS0Z41J - +L7Bc8= ile erisebilirsiniz.
3- Ipotek sahibi alacaklılarla diger ilgilerin (*) bu gayrimenkul üzerindeki haklarını özellikle faiz
ve giderlere dair olan iddialarını dayanagı belgeler ile (15) gün içinde dairemize bildirmeleri lazımdır;
aksi takdirde hakları tapu sicil ile sabit olmadıkça paylasmadan hariç bırakılacaktır.
4- Satıs bedeli hemen veya verilen mühlet içinde ödenmezse Icra ve Iflas Kanununun 133 üncü
maddesi geregince ihale feshedilir. Ihaleye katılıp daha sonra ihale bedelini yatırmamak sureti ile
ihalenin feshine sebep olan tüm alıcılar ve kefilleri teklif ettikleri bedel ile son ihale bedeli arasındaki
farktan ve diger zararlardan ve ayrıca temerrüt faizinden müteselsilen mesul olacaklardır. Ihale farkı ve
temerrüt faizi ayrıca hükme hacet kalmaksızın dairemizce tahsil olunacak, bu fark, varsa öncelikle
teminat bedelinden alınacaktır.
5- Sartname, ilan tarihinden itibaren herkesin görebilmesi için dairede açık olup gideri verildigi
takdirde isteyen alıcıya bir örnegi gönderilebilir.
6-Ihale alıcısı adına tescil ve teslim islemleri, ihalenin feshi davası açılmaması halinde ihale
tarihinden itibaren 15 gün sonra, ihalenin feshi davası açılması halinde davanın reddine iliskin kararın
kesinlesmesini müteakiben yapılacaktır.
7- Satısa istirak edenlerin sartnameyi görmüs ve münderecatını kabul etmis sayılacakları,
baskaca bilgi almak isteyenlerin 2021/157 Tlmt. sayılı dosya numarasıyla müdürlügümüze basvurmaları
ilan olunur.20/03/2023
Cihad SÜZER
Icra Müdür Yardımcısı
277607

Belediye Yazılımı: Simav Belediyesi © Tüm Hakları Saklıdır.