2022 Yılı Aralık Ayı Meclis Karar Özeti

Karar Tarihi: 05 Aralık 2022 08:33
Dosya Adı İşlem
aralik-ayi-mko1.docx İNDİR

SİMAV BELEDİYE MECLİSİNİN 2022 ARALIK AYI
MECLİS KARAR ÖZETLERİ

 

Simav Belediye Meclisi Meclis Başkanı Belediye Başkanı  Av. Adil BİÇER, Meclis Üyeleri Fatih KALAY, Mehmet YÜCEL, Orhan AKBOĞA,Şener KAZCIOĞLU, Ahmet YAMAN, Hicret KARAMAN KAYMAK, Recep GÜLEÇ, Abbas BİROĞUL, Yüksel MAZILI, Ali BAL, H.İbrahim KAZCIOĞLU,Şaban ÖRS,İsmail BOZYİĞİT ve Barış ÖZYURT’ un iştiraki ile 05.12.2022 Pazartesi günü saat: 17.30’da toplandı.

 

 

Gündeme 1 ilave teklif bulunduğundan Başkanlıkça okunarak;

  1. 2023 yılı gelir tarifesinde yer alan su kullanım ücretlerinin ve uygulamasının yeniden değerlendirilmesi konusunun gündeme dahil edilmesine oybirliği ile karar verildi.

 

 

 

Gündem Maddelerinin müzakerelerine geçildi.

  1. Gündemin 1. Maddesinde yazılı olan Simav Şoförler ve Otomobilciler Esnaf Odası Başkanlığının ticari taksi taksimetre ücretlerinin yeniden değerlendirilmesi ilgili yapılan müzakerede,

Ticari Taksi Taksimetre Ücretleri; (KDV Dahil)

        *Taksimetre açılış ücreti..............................................20,00-TL,

        *Taksimetre km ücreti................................................15,00-TL,

        *Birim mesafe ücreti(100 m)........................................1,50-TL,

         *Birim saati ücreti.....................................................75,00-TL

         *Birim Zaman 1 dk.....................................................1,25-TL

        *Kısa mesafe(0-3 km)............................................... 40,00-TL,

olarak belirlenmesine,  oybirliği ile karar verildi.         

  1.   Gündemin 2. Maddesinde yazılı olan 5393 Sayılı Belediye Kanununun 15. maddesinin (b) bendi gereğince 01/02/2010 tarih ve 02 numaralı Belediye Meclis Kararıyla kabul edilen Belediye Emir ve Yasakları Yönetmeliğinin " Huzur ve Sükunla İlgili Emir ve Yasaklar" başlıklı 7. Maddesinin;

 Eski Hali: Konut bölgesinde ve yakın çevresiyle, gürültüye duyarlı bölgelerde; yapım işlerinde kullanılan ve gürültü çıkaran alet ve iş makinelerini, haftaiçi 08:00-20:00 saatleri dışında, tatil günlerinde ise; belediyeden alınacak özel izinler dışında kullanmak yasaktır.

Yeni Hali: Konut bölgesinde ve yakın çevresiyle, gürültüye duyarlı bölgelerde; yapım işlerinde kullanılan ve gürültü çıkaran alet ve iş makinelerini, haftaiçi 08:00-20:00 saatleri dışında, haftasonu 10:00-19:00 saatleri dışında kullanmak yasaktır, olarak güncellenmesine oybirliği ile karar verildi.

  1. Gündemin 3. Maddesinde yazılı olan Setaş Orman Mahsulleri Endüstri ve Ticaret A.Ş, Koyuncuoğlu Ahşap Sanayi Ticaret A.Ş, ve Nurullah KOYUNCUOĞLU’ nun Yeni Mahalle Edek Mevkinde bulunan kendilerine ait sanayi alanlarında imar planı değişikliği isteklerinin İmar Komisyonuna havale edilerek saat: 18:30’ da yapılacak 2. Oturumda tekrar görüşülmesine oybirliği ile karar verildi.
  2. Gündemin 4. Maddesinde yazılı olan Simav Milli Eğitim Müdürlüğünün 2023 yılında uygulanacak olan 12 ay faturalandırmanın, 8 ay üzerinden faturalandırılması talebinin uygun bulunmasına oybirliği ile karar verildi.
  3. Gündeme Başkanlık Makamının 1 nolu ilave gündem maddesi olarak dahil edilen olan 17.11.2022 tarih 52 Sayılı kararı ile kabul edilen 2023 Mali Yılı Gelir Tarifesinde yer alan su kullanım ücretlerinin ve uygulanmasının yeniden değerlendirilmesi konusunun yapılan müzakeresinde; Mevcut 2022 su kullanım ücretlerine m2 kullananlarda %40 artış yapılarak, uygulamanın da 2022’ deki gibi 8 ay üzerinden tahakkuk ve tahsiline, kalorimetre kullananlarda ise %50 artış yapılmasına, Yukarıda belirlenen ücretlerin Belediyemiz 2023 Mali Yılı Gelir Tarifesine değiştirilerek ilgili yerlere işlenmesine oybirliği ile karar  verildi.

 

İmar Komisyonunca hazırlanan raporun görüşülmesi için Simav Belediye Meclisi Meclis Başkanı Belediye Başkanı Av. Adil BİÇER, Meclis Üyeleri Fatih KALAY,Mehmet YÜCEL,Orhan AKBOĞA,Şener KAZCIOĞLU,Ahmet YAMAN, Hicret KARAMAN KAYMAK,Recep GÜLEÇ,Abbas BİROĞUL,Yüksel MAZILI,Ali BAL,H.İbrahim KAZCIOĞLU,Şaban ÖRS,İsmail BOZYİĞİT ve Barış ÖZYURT’ un iştiraki ile 05.12.2022 Pazartesi günü saat: 18.30’da toplandı.

 

Gündem Maddesinin müzakeresine geçildi.

 

  1. İmar Komisyonuna havale edilen Setaş Orman Mahsulleri Endüstri ve Ticaret A.Ş, Koyuncuoğlu Ahşap Sanayi Ticaret A.Ş, ve Nurullah KOYUNCUOĞLU’ nun Yeni Mahalle Edek Mevkinde bulunan kendilerine ait sanayi alanlarında imar planı değişikliği istekleri ile ilgili İmar Komisyonu raporu doğrultusunda; Terminal Alanı içerisinde bulunan Mülkiyeti Setaş Orman Mahsüller Endüstri ve Ticaret A.Ş' ne ait 6.770 m2 alanın Belediyemize Sosyal ve Teknik Altyapı Alanı olarak kullanılmak üzere hibe edilmesi şartıyla, 5393 Sayılı Belediye Kanununun 18.maddesinin (c) bendi ve 3194 Sayılı İmar Kanununun 8.maddesinin (b) bendi gereğince şehir plancısı tarafından hazırlanan plan değişikliklerinin onaylanmasına, oybirliği ile karar verildi.

Gündemde görüşülecek başka bir konu yada gündem maddesi bulunmadığından, oturum kapandı. 05.12.2022

                                                                                                                Av. Adil BİÇER

                                                                                Belediye Başkanı

 

Belediye Yazılımı: Simav Belediyesi © Tüm Hakları Saklıdır.