2022 Yılı Ekim Ayı Meclis Karar Özeti

Karar Tarihi: 03 Ekim 2022 18:00
Dosya Adı İşlem
ekim-mko1.docx İNDİR

SİMAV BELEDİYE MECLİSİNİN 2022 EKİM AYI
MECLİS KARAR ÖZETLERİ

 

Simav Belediye Meclisi Meclis Başkanı Belediye Başkanı  Av. Adil BİÇER, Meclis Üyeleri Fatih KALAY, Mehmet YÜCEL, Orhan AKBOĞA,Ahmet YAMAN,Recep GÜLEÇ, Abbas BİROĞUL, Yüksel MAZILI, Ali BAL,Şaban ÖRS,İsmail BOZYİĞİT ve Barış ÖZYURT’ un iştiraki ile 03.10.2022 Pazartesi günü saat: 18.00’de toplandı.

 

 

Gündeme 1 ilave teklif bulunduğundan Başkanlıkça okunarak;

  1. 5393 Sayılı Belediye Kanununun 18. Maddesinin (o) bendi gereğince Merkezi Balıkesir Sındırgı ilçesinde kurulacak olan Doğal Şehirler Birliğine kurucu üye olunması, Birlik Tüzüğünün kabul edilmesi ve Belediye Meclis Üyelerinden 1 asil 1 yedek üye seçilmesi konusunun gündeme dahil edilmesine oybirliği ile karar verildi.

 

 

 

 

Gündem Maddelerinin müzakerelerine geçildi.

  1. Gündemin 1. Maddesinde yazılı olan Mülkiyeti Maliye Hazinesine ait Belediyemize tahsisli Fatih Mahallesi 939 ada 7 parsel nolu taşınmazın Resmi Kurum Alanından, Sosyal ve Kültürel Tesis Alanı olarak imar planı değişikliği konusunun İmar Komisyonuna havale edilerek saat: 18:30’ da yapılacak 2. Oturumda tekrar görüşülmesine oybirliği ile karar verildi.
  2.  Gündemin 2. Maddesinde yazılı olan 5393 Sayılı Belediye Kanununun 18.maddesinin (p) bendi gereğince 2023 Yılı etkinlik tarihlerinin belirlenmesi ile ilgili yapılan müzakerede,

*14-21-28 Mayıs 2023 tarihlerinde Hıdırellez Şenlikleri düzenlenmesine,

*20-21 Mayıs 2023 tarihlerinde Belediyemiz önderliğinde halkında katkısının sağlanarak, büyük hayır ve toplu sünnet töreni düzenlenmesine, halk katkısının sağlanması amacı ile yardım komitesi kurulması ve bu işlerin organize edilmesi konusunda Belediye Başkanına yetki verilmesine,

*18-19-20 Ağustos 2023 tarihlerinde ilçemizin tarihi, coğrafi ve termal zenginliklerinin tanıtımı adına ulusal boyutta yerleşke olarak Gölcük Yaylası ve Eynal Kaplıcaları olacak şekilde doğa bisiklet festivali düzenlenmesine,

*18 Ağustos- 27 Ağustos 2023 tarihleri arasında Simav Geleneksel Turizm ve Ticaret Panayırı etkinliği düzenlenmesine, Panayır süresi içerisinde ücretsiz Türk Sanat ve Türk Halk müziği konseri, Yamaç Paraşütü vb. sosyal ve kültürel etkinliklerin yapılmasına,

*03-04 Eylül 2023 tarihlerinde Yarencilik ve Kurtuluş Etkinlikleri düzenlenmesine,

Ülkemizde kutlanan ulusal bayramlar, belirli gün ve haftalar ve şenlikler kapsamında da etkinlikler düzenlenmesine oybirliği ile karar verildi.

  1. Gündemin 3. Maddesinde yazılı olan Zabıta Müdürlüğü tarafından hazırlanan Simav Belediye Başkanlığı Atık Toplayıcıları Çalışma Usul ve Esasları Yönetmeliğinin aynen kabulüne oybirliği ile karar verildi.
  2. Gündeme 1 nolu ilave gündem maddesi olarak dahil edilen olan 5393 Sayılı Belediye Kanununun 18. Maddesinin (o) bendi gereğince Merkezi Balıkesir Sındırgı ilçesinde kurulacak olan Doğal Şehirler Birliğine kurucu üye olunmasına, Birlik Tüzüğünün  aynen kabul edilmesine ve Ali BAL’ ın asil üyeliğe ve Recep GÜLEÇ’ in yedek üyeliğe seçilmesine oybirliği ile karar verildi.

İmar Komisyonunca hazırlanan raporun görüşülmesi için Simav Belediye Meclisi Meclis Başkanı Belediye Başkanı Av. Adil BİÇER, Meclis Üyeleri Fatih KALAY, Mehmet YÜCEL, Orhan AKBOĞA,Ahmet YAMAN,Recep GÜLEÇ, Abbas BİROĞUL, Yüksel MAZILI, Ali BAL,Şaban ÖRS,İsmail BOZYİĞİT ve Barış ÖZYURT’ un iştiraki ile 03.10.2022 Pazartesi günü saat: 18.30’da toplandı.

 

Gündem Maddesinin müzakeresine geçildi.

 

  1. İmar Komisyonuna havale edilen Mülkiyeti Maliye Hazinesine ait Belediyemize tahsisli Fatih Mahallesi 939 ada 7 parsel nolu taşınmazın Resmi Kurum Alanından, Sosyal ve Kültürel Tesis Alanı olarak Şehir Plancısı tarafından hazırlanan İmar Planı değişikliği tasarılarının onaylanmasına oybirliği ile karar verildi.

 

 

Gündemde görüşülecek başka bir konu yada gündem maddesi bulunmadığından, oturum kapandı. 03.10.2022

 

 

                                                                                                                Av. Adil BİÇER

                                                                                Belediye Başkanı

 

Belediye Yazılımı: Simav Belediyesi © Tüm Hakları Saklıdır.