2022 Yılı Eylül Ayı Meclis Karar Özeti

Karar Tarihi: 05 Eylül 2022 17:30
Dosya Adı İşlem
eylul-mko1.docx İNDİR

SİMAV BELEDİYE MECLİSİNİN 2022 EYLÜL AYI
MECLİS KARAR ÖZETLERİ

 

Simav Belediye Meclisi Meclis Başkanı Belediye Başkanı  Av. Adil BİÇER, Meclis Üyeleri Fatih KALAY, Mehmet YÜCEL, Orhan AKBOĞA,Şener KAZCIOĞLU,Hicret KARAMAN KAYMAK, Recep GÜLEÇ, Abbas BİROĞUL, Yüksel MAZILI, Ali BAL, H.İbrahim KAZCIOĞLU,Şaban ÖRS,İsmail BOZYİĞİT, Barış ÖZYURT ve Erdoğan KILIÇ’ ın iştiraki ile 05.09.2022 Pazartesi günü saat: 18.00’de toplandı.

 

 

Gündeme 1 ilave teklif bulunduğundan Başkanlıkça okunarak;

  1. 5393 Sayılı Belediye Kanununun 18. Maddesinin (d) bendi ve 68. Madde gereğince Millet Bahçesi ve Yeraltı Otoparkı yapımı için İller Bankası A.Ş den 7.000.000,00-TL kredi kullanılması ve istenmesi halinde teminat verilmesi konusunun gündeme dahil edilmesine oybirliği ile karar verildi.

 

 

 

Gündem Maddelerinin müzakerelerine geçildi.

  1. Gündemin 1. Maddesinde yazılı olan 5393 Sayılı Belediye Kanununun 8.maddesi gereğince Beyce Köyünün ilçemize müstakil mahalle olarak katılması konusunun yapılan müzakeresinde ; Kütahya İli, Simav İlçesi merkez bucağına bağlı olan ve Belediyemiz sınırlarına bitişik  mesafedeki Beyce Köyünün kayıtlı seçmenlerin çoğunluğunun olumlu yönde oy kullanmış olmaları nedeniyle belediyemiz sınırları içerisine katılma taleplerinin kabul edilmesine, Belediyemiz ile muhtarlık arasında yapılan protokolün aynen kabulüne, 5393 Sayılı Belediye Kanununun 8. Maddesi gereğince mevcut sınırları ile birlikte müstakil mahalle olacak şekilde Beyce Mahallesi olarak belediyemize bağlanmasına oybirliği ile karar verildi.
  2. Gündemin 2. Maddesinde yazılı olan 5393 Sayılı Belediye Kanununun 18. maddesinin (l) bendi gereğince Tesisler Müdürü kadro ihdasının kabul ve onayına oybirliği ile karar verildi.
  3. Gündemin 3. Maddesinde yazılı olan Tesisler Müdürlüğü Görev ve Çalışma Yönetmeliğinin kabulü ve İşletme Müdürlüğü Görev ve Çalışma Yönetmeliğinin güncellenmesine 5393 Sayılı Belediye Kanununun 18.maddesinin (m) bendi gereğince kabul ve onayına oybirliği ile karar verildi.
  4. Gündemin 4. Maddesinde yazılı olan Boğaziçi Üniversitesi Rektörlüğünün Simav Deprem İstasyonunun bulunduğu mülkiyeti Belediyemize ait Karşıyaka Mahallesi 403 ada 54 parsel nolu 8.000 m2. yüzölçümlü taşınmazdaki 20 m2. lik alanın tahsis süresi dolduğundan, deprem istasyonu ve bahçesi olarak 25 yıllığına bedelsiz tahsisine oybirliği ile karar verildi.
  5. Gündeme 1 nolu ilave gündem maddesi olarak dahil edilen olan 5393 Sayılı Belediye Kanununun 18. maddesinin (d) bendi ve 68. maddesi gereğince Yeraltı Otoparklı Millet Bahçesi işi için İller Bankası A.Ş.den  7.000.000,00-TL(Yedi Milyon-TL) kredi kullanılmasına ve istenmesi halinde teminat verilmesine, kredi ile ilgili tüm iş ve işlemler için Belediye Başkanı Av. Adil BİÇER’ e yetki verilmesine oybirliği ile karar  verildi.

 

Gündemde görüşülecek başka bir konu yada gündem maddesi bulunmadığından, oturum kapandı. 05.09.2022

 

 

                                                                                                                Av. Adil BİÇER

                                                                                Belediye Başkanı

 

Belediye Yazılımı: Simav Belediyesi © Tüm Hakları Saklıdır.