2022 Yılı Kasım Ayı 2. Birleşim Meclis Karar Özeti

Karar Tarihi: 17 Kasım 2022 20:00
Dosya Adı İşlem
kasim-ayi-2-birlesim-mko.docx İNDİR

 

SİMAV BELEDİYE MECLİSİNİN 2022 KASIM AYI 2. BİRLEŞİM
MECLİS KARAR ÖZETLERİ

 

 

Simav Belediye Meclisi Meclis Başkanı Belediye Başkanı  Av. Adil BİÇER, Meclis Üyeleri Fatih KALAY, Mehmet YÜCEL, Orhan AKBOĞA, Şener KAZCIOĞLU, Ahmet YAMAN, Hicret KARAMAN KAYMAK, Recep GÜLEÇ, Abbas BİROĞUL, Yüksel MAZILI, Ali BAL,İsmail BOZYİĞİT ve Barış ÖZYURT’ un iştiraki ile 17.11.2022 Perşembe günü saat: 20.00’de toplandı.

 

 

 

 

Gündem Maddelerinin müzakerelerine geçildi.

  1. Gündemin 1. maddesinde incelenmek üzere Plan-Bütçe Komisyonuna havale edilen Belediyemiz 2023 Malı Yılı ve izleyen iki yılın Gelir-Gider Bütçesinin Plan-Bütçe Komisyonu raporunun Meclisimizce yapılan müzakeresi sonucunda; 2023 Malı Yılı Bütçe Kararnamesi madde madde okunarak, arı ayrı oylandıktan sonra 2023 Malı Yılı Gelir Gider Bütçesinin gider kısmının 290.000.000,00-TL gelir kısmının da 290.000.000,00-TL olarak kabul ve onayına oybirliği ile karar verildi.
  2. Gündemin 2. maddesinde incelenmek üzere Plan-Bütçe Komisyonuna havale edilen 2023 Mali Yılı Belediye Gelirleri tarifesi ile ilgili komisyon raporunun aynen kabul ve onayına, (İsmail BOZYİĞİT ve Barış ÖZYURT’ un ret oyları ile) oyçokluğuyla karar verildi.
  3. Gündemin 3. Maddesinde incelenmek üzere İmar Komisyonuna havale edilen İsmail KARAAĞAÇ ve Hasan ORDUKAYA’ nın 4 Eylül Mahallesi Leylekkürü Mevki 348 ada 26 ve 28 parsellerin bulunduğu alanın Belediye Hizmet Alanından Konut Alanına imar planı değişikliği istekleri ile ilgili İmar Komisyonu raporunun yapılan müzakeresinde ; İlçemiz Dört Eylül Mahallesinde yer alan 348 ada 26-28ve 29 parsellerin 15/09/2020 tarih 31245 Sayılı Resmi Gazetede Yayımlanan İmar Planı Değişikliğine dair Değer Artışı Payı Hakkında Yönetmeliğin 2. Bölüm 5. Maddesinin b fıkrasına göre değer artış payı hesaplanarak, kanun maddesince işlemler yapılması kaydıyla 3194 Sayılı İmar Kanununun 8/b maddesi ve 5393 Sayılı Belediye Kanununun 18/c maddesi gereğince Belediye Hizmet Alanından Konut Alanına imar planı değişikliğin uygun bulunmasına, Şehir Plancısı tarafından imar planı değişikliği tasarısının hazırlanarak onaylanması için tekrar Belediye Meclisine sunulmasına, oybirliği ile karar verildi.
  4. Gündemin 4. Maddesinde incelenmek üzere İmar Komisyonuna havale edilen İlçemiz içerisinde yeterli imar alanı ve arsa alanı bulunmaması sebebi ile Karşıyaka Mahallesi 79 ada 1 parsel, 344 ada 2 parsel, 403 ada 1- 2- 3- 4- 5- 6- 7- 8- 9- 10- 11- 12- 13- 14- 15- 16- 17- 18- 22- 23- 24- 25- 26- 27- 44- 45- 46- 47- 48- 49- 50- 51-  52- 53- 54- 55- 56- 57- 58- 59- 60- 61- 62- 63- 64- 65- 66- 67- 68- 69- 70- 72- 73 parseller ile, Yeni Mahalle 87 ada, 37- 38- 39- 40- 41- 42- 43- 44- 45- 46- 47- 48- 49- 50- 51- 52- 53- 54- 55- 56- 83- 85- 86- 87- 88- 89- 90- 91- 92- 93- 255- 261 parseller, 485 ada 6- 7- 8- 9- 10- 11- 12- 13- 14- 15- 16- 17- 18- 19- 20- 21- 22- 26 parsellerde (toplam 80 ha.) ilave imar planı yapılması yapılması ile ilgili İmar Komisyonu raporunun yapılan müzakeresinde ; İlçemiz içerisindeki yeterli imar alanı ve  arsa alanı bulunmaması nedeniyle Karşıyaka Mahallesi, Yeni Mahalle Halil Bağı, Kıranardı ve Karşıyaka Mevkilerinde yukarıda yazılı parselleri kapsayan 80ha. alanda ilave imar planı yapılmasına, İlave İmar Planı tasarılarının Şehir Plancısına yaptırıldıktan sonra 3194 Sayılı İmar Kanununun 8. maddesinin (b) bendi gereğince onay için tekrar meclise sunulmasına, 5393 Sayılı Belediye Kanununun 18. maddesinin (c) bendi gereğince( İsmail BOZYİĞİT ve Barış ÖZYURT' un çekimser oyları ile) oyçokluğuyla karar verildi.

 

 

Gündemde görüşülecek başka bir konu ya da gündem maddesi bulunmadığından, oturum kapandı. 17.11.2022

 

 

                                                                                                                Av. Adil BİÇER

                                                                                Belediye Başkanı

 

Belediye Yazılımı: Simav Belediyesi © Tüm Hakları Saklıdır.