2022 Yılı Mayıs Ayı Meclis Karar Özeti

Karar Tarihi: 09 Mayıs 2022 10:00
Dosya Adı İşlem
mayis-ayi-mko.docx İNDİR

SİMAV BELEDİYE MECLİSİNİN 2022 MAYIS AYI
MECLİS KARAR ÖZETLERİ

 

Simav Belediye Meclisi Meclis Başkanı Belediye Başkanı  Av. Adil BİÇER, Meclis Üyeleri Fatih KALAY, Mehmet YÜCEL, Orhan AKBOĞA, Şener KAZCIOĞLU, Ahmet YAMAN, Recep GÜLEÇ, Abbas BİROĞUL, Yüksel MAZILI, Ali BAL, H.İbrahim KAZCIOĞLU, Şaban ÖRS, İsmail BOZYİĞİT, Barış ÖZYURT ve Erdoğan KILIÇ’ ın iştiraki ile 09.05.2022 Pazartesi günü saat: 17.30’da toplandı.

 

Gündem Maddelerinin müzakerelerine geçildi.

  1. Gündemin 1. Maddesinde yazılı olan Belediyemiz 2021 Mali Yılı Gelir-Gider Kesin Hesap cetvelleri ile İdare Taşınır Mal Yönetimi İcmal Cetveli ve İdare Taşınır Mal Yönetimi Ayrıntılı Hesap Cetvellerinin Plan Bütçe Komisyonuna havale edilerek saat 18:00’ de yapılacak olan 2. oturumda tekrar görüşülmesine oybirliği ile karar verildi.
  2. Gündemin 2. maddesinde yazılı olan İlçemiz Karşıyaka Mahallesi 174 ada 9-10-11 ve 12 nolu parselleri kapsayan Serenaltı (Harmancık) Camii yanında bulunan parka Şehit Uzman Çavuş Ferdi TAŞÇI isminin verilmesine oybirliği ile karar verildi.
  3. Gündemin 3. maddesinde yazılı olan İlçemizde kurulacak olan Simav Jeotermal Kaynaklı Sera Tarıma Dayalı İhtisas Organize Sanayi Bölgesi için yoğun gayret ve çaba sarf eden, İlçemiz sorunla ile yakından ilgilenen Kütahya Valimiz Sayın Ali ÇELİK’ e fahri hemşehrilik payesi ve beratı verilmesine oybirliği ile karar verildi.

Plan Bütçe Komisyonunca hazırlanan raporun görüşülmesi için Meclis Başkanı Belediye Başkanı  Av. Adil BİÇER, Meclis Üyeleri Fatih KALAY, Mehmet YÜCEL, Orhan AKBOĞA, Şener KAZCIOĞLU, Ahmet YAMAN, Recep GÜLEÇ, Abbas BİROĞUL, Yüksel MAZILI, Ali BAL, H.İbrahim KAZCIOĞLU, Şaban ÖRS, İsmail BOZYİĞİT, Barış ÖZYURT ve Erdoğan KILIÇ’ ın iştiraki ile 09.05.2022 Pazartesi günü saat: 18.00’de toplandı.

Gündem maddesinin müzakeresine geçildi.

  1. Plan Bütçe Komisyonuna havale edilen Belediyemiz 2021 Mali Yılı Gelir-Gider Kesin Hesap cetvelleri ile İdare Taşınır Mal Yönetimi İcmal Cetveli ve İdare Taşınır Mal Yönetimi Ayrıntılı Hesap Cetvelleri ile ilgili Plan Bütçe Komisyonu tarafından düzenlenen raporun Meclisimizce yapılan müzakeresinde; 5393 sayılı Belediye Kanununun 18.maddesinin (b) bendi ve 64.maddesi gereğince Mali Hizmetler Müdürlüğünce hazırlanarak Belediye Encümenince uygun görüşle Meclise sunulan Belediyemiz 2021 Mali Yılı Gelir-Gider Kesin Hesap cetvelleri ile İdare Taşınır Mal Yönetimi İcmal Cetveli ve İdare Taşınır Mal Yönetimi Ayrıntılı Hesap Cetvellerinin Plan Bütçe Komisyonu raporuna göre kabul ve onayına oybirliği ile karar verildi

 

Gündemde görüşülecek başka bir konu ya da gündem maddesi bulunmadığından oturum kapandı. 09.05.2022

 

 

                                                                                                                Av. Adil BİÇER

                                                                                Belediye Başkanı

Belediye Yazılımı: Simav Belediyesi © Tüm Hakları Saklıdır.