2023 Yılı Ocak Ayı Meclis Karar Özeti

Karar Tarihi: 02 Ocak 2023 11:13
Dosya Adı İşlem
ocak-ayi-mkozeti1.docx İNDİR

SİMAV BELEDİYE MECLİSİNİN 2023 OCAK AYI

MECLİS KARAR ÖZETLERİ

 

Simav Belediye Meclisi Meclis Başkanı Belediye Başkanı Av. Adil BİÇER, Meclis Üyeleri Fatih KALAY, Mehmet YÜCEL, Orhan AKBOĞA, Şener KAZCIOĞLU, Ahmet YAMAN, Hicret KARAMAN KAYMAK,Recep GÜLEÇ,Abbas BİROĞUL, Yüksel MAZILI, Ali BAL, H.İbrahim KAZCIOĞLU, Şaban ÖRS, İsmail BOZYİĞİT ve Erdoğan KILIÇ’ ın iştiraki ile 02.01.2023 Pazartesi günü saat: 17.00’ de toplandı.

 

Gündem Maddelerinin müzakerelerine geçildi.

  1. Gündemin 1. maddesinde yazılı olan 5393 Sayılı Belediye Kanununun 25. maddesince Denetim Komisyonu üyelikleri için yapılan gizli oylama açık tasnif sonucuna göre; Ahmet YAMAN, Mehmet YÜCEL, Şener KAZCIOĞLU, Erdoğan KILIÇ, İsmail BOZYİĞİT’ in seçilmelerine karar verildi.
  2. Gündemin 2.maddesinde yazılı olan 5393 Sayılı Belediye Kanununun 20. maddesince Belediye Meclisinin aylık toplantı günleri ile izin yapacağı ayın tespiti konusunun yapılan müzakeresinde; Belediye Meclisinin her ayın ilk Pazartesi günü toplanmasına ve Temmuz ayında tatil yapmasına oybirliği ile karar verildi.
  3. Gündemin 3. Maddesinde yazılı olan Meclis Üyelerine verilecek huzur hakkı tespitinin yapılan müzakeresinde; Belediye Başkanı aylık brüt ödeneğinin 1 güne tekabül eden kısmının 1/3’ü oranında belirlenmesine oybirliği ile karar verildi.
  4. Gündemin 4. Maddesinde yazılı olan  Belediye ve bağlı kuruluşları ile Mahalli İdare Birlikleri Norm Kadro İlke ve Standartlarına Dair Yönetmeliğin 24/1 maddesi gereğince Belediyemizde muhtelif işlerde ihtiyaca göre en fazla geçici 26 işçi çalıştırılmasına oybirliği ile karar verildi.
  5. Gündemin 5. Maddesinde yazılı olan Belediyemiz Zabıta   Müdürlüğü ve İtfaiye Müdürlüğünde görev yapmakta olan memurların aylık maktu fazla mesai ücretlerinin 765,00-TL/Ay olarak belirlenmesine, 01.01.2023 tarihinden itibaren ödenmesine, oybirliği ile karar verildi.
  6. Gündemin 6. Maddesinde yazılı olan Belediyemizde tam zamanlı sözleşmeli olarak çalıştırılacak Mühendis, Peyzaj Mimarı, Tekniker ve kısmi zamanlı olarak çalıştırılacak Avukatın ücretlerinin belirlenmesi ile ilgili yapılan müzakerede;

2023 yılında da çalıştırılacak tam zamanlı sözleşmeli personele memur maaş zammının oranında ünvanlara göre zam yapılmasına, kısmi zamanlı çalıştırılacak Avukat için tavan ücret belirlenmesine oy birliği ile karar verildi.

  1. Gündemin 7. Maddesinde yazılı olan yapılması planlanan Güneş Enerjisi Santrali ve otel yapım işi için ilçemizde şubesi olan ve kredi şartları uygun bulunan bankalardan 300.000.000,00-TL kredi kullanılması, istenmesi halinde ipotek ve teminat verilmesine, sözleşme vb. işlemler için Belediye Başkanı Av. Adil BİÇER’ e yetki verilmesine oybirliği ile karar verildi.

Gündemde görüşülecek başka bir konu ya da gündem maddesi bulunmadığından, oturum kapandı. 02.01.2023

 

                                                                                   Av.Adil BİÇER

                                                                                Belediye Başkanı

Belediye Yazılımı: Simav Belediyesi © Tüm Hakları Saklıdır.